Geschillenregeling

Naast de bedrijfswaarderingen voor de traditionele doeleinden heeft OMNICAP ervaring in het waarderen van ondernemingen in het kader van een gerechtelijke geschillenregeling (uittreding of uitsluiting). Wij treden daarbij op als financieel expert voor de advocaten van ofwel de koper of verkoper en  beogen om de gerechtsexpert de nodige elementen aan te reiken die resulteren in een voor de cliënt gunstige transactieprijs.

Hoewel wij juridische expertise in huis hebben, zal onze rol zich beperken tot het financiële luik van de geschillenregeling en zullen wij ons nooit, tenzij op expliciet verzoek van de advocaat, mengen met de gevolgde juridische strategie.