Fairness opinion

In complexere transacties waarbij een voorstel op tafel ligt waarover verschillende stakeholders (verkopende aandeelhouders die opnieuw instappen, bestuurders, personeelsleden met incentives, …) een opinie moeten geven en waarbij zij mogelijk een belangenconflict hebben, kan OMNICAP een objectieve analyse maken van het voorliggende bod en kan OMNICAP dit objectief beoordelen. Op basis van dit objectieve en onafhankelijke oordeel kunnen de beslissingnemers naar eer en geweten beslissen of zij de transactie zullen verderzetten.