Transactiegebonden

Het merendeel van onze waarderingen gebeurt in het kader van een transactie. Dit kan gaan over waarderingen in het kader van de verkoop van 100% van de aandelen of partiële verkopen van zowel familiale ondernemingen in het kader van de familiale opvolging als niet-familiale bedrijven.

OMNICAP waardeert ook bedrijven in het kader van de opzetting van liquiditeitsprogramma’s opgezet door de vennootschap, bijvoorbeeld inkoopprogramma’s door het bedrijf of de creatie van een interne markt. In dit geval zullen wij periodiek (meestal jaarlijks) een waardering maken waarbij consistentie is in het gebruik van de methodologie en de hypothesen doorheen de jaren, uiteraard rekening houdend met de evolutie van het bedrijf en de marktomstandigheden.

Tenslotte kunnen wij ook het bedrijf waarderen in het kader van een employee benefit plan, waarbij de incentive wordt bepaald i.f.v. verschillende toekomstscenario’s en i.f.v. de bedragen die de aandeelhouders willen toekennen aan het management.