Waarderingsformule

Naast een klassieke waardering kan OMNICAP ook een waarderingsformule uitwerken die gebruikt kan worden als basis voor een transactie. Een dergelijke waarderingsformule is bruikbaar in het kader van een statutaire exit formule en ingeval van de opzet van een liquiditeitsprogramma ter bevordering van de liquiditeit voor de aandeelhouders. In het laatste geval vervangt de waarderingsformule een jaarlijkse waardering.

Het voordeel van een dergelijke waarderingsformule is de eenvoud ervan die resulteert in minder discussie, de voorspelbaarheid van de waarde en bijgevolg ook de cashplanning ingeval van inkoopprogramma’s. Het nadeel van dergelijke formules is dat zij zich niet aanpassen aan gewijzigde marktomstandigheden en daardoor vroeg of laat resulteren in een waarde die kan afwijken van de marktwaarde.

Om deze redenen is een waarderingsformule enkel nuttig in het kader van een beperkte liquiditeitsverschaffing, maar niet bij de verkoop van omvangrijke aandelenparticipaties of bedrijven.