Familiale opvolging

De overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie is een belangrijke stap voor elk familiebedrijf en al haar aandeelhouders. Wij helpen u graag bij deze belangrijke beslissing waarbij wij als adviseur een heldere en objectieve kijk hebben van buitenaf.

Hiertoe heeft OMNICAP een Tool Opvolging Familiebedrijven ontwikkeld die de krijtlijnen en vuistregels uiteenzet waaraan een succesvolle familiale opvolging dient te beantwoorden.

OMNICAP adviseert u om de juiste keuze te maken en helpt u doorheen het volledige traject:

Bij de familiale opvolging zullen wij u begeleiden bij de volgende stappen: