Conflictbemiddeling

Ingeval  van conflictsituaties kan OMNICAP steeds bemiddelen tussen de verschillende familiale aandeelhouders met het oog op de inperking en oplossing van het conflict. Wij stellen ons daarbij neutraal en objectief op en zijn als het ware een filter tussen de conflicterende partijen.

Wij hechten zowel belang aan de zakelijke als aan de emotionele aspecten van het conflict. Het is belangrijk te vermijden dat het conflict uitmondt in een juridisch steekspel. Wij trachten steeds een win-win oplossing te bekomen voor de partijen met herstel van een goede communicatie.