Overdracht van de onderneming: aandelen of activa overnemen?

Bij de keuze voor een aandelentransactie of verkoop van activa (handelsfonds), spelen doorgaans tal van juridische, fiscale en bedrijfseconomische motieven. Bovendien varieert dit ook vanuit het standpunt van de koper en de verkoper.

Hierna geven we een overzicht van een aantal belangrijke overwegingen in deze keuze.

I. Verkoop van aandelen


II. Verkoop van activa (handelsfonds)

Samengevat, beide vormen (activatransactie of aandelenverkoop) hebben hun voor- en nadelen. Afhankelijk van de specifieke context (bv. milieu- of andere risico’s, niet-operationeel vastgoed, nodige vergunningen, …) en negotiatie tussen de verkoper en koper zal worden gekozen voor een verkoop van aandelen dan wel van activa.

← Terug naar overzicht