Partiële verkoop

OMNICAP onderscheidt zich van de meeste klassieke M&A kantoren o.w.v. haar expertise van partiële verkoop.

OMNICAP kan optreden bij de uitkoop van één of enkele aandeelhouders, in het kader van een familiale opvolging of in het kader van de stroomlijning van het aandeelhouderschap door overdrachten binnen  de familie of door liquiditeitsverschaffing aan bepaalde aandeelhouders.

De partiële verkoop is vaak ook een zeer nuttige oplossing bij de diversificatie van het familievermogen dat vaak grotendeels bestaat uit het familiebedrijf. Een partiële verkoop is ook nuttig wanneer de verkoop van het bedrijf niet optimaal kan gebeuren omdat het bedrijf er niet klaar voor is of omdat de marktomstandigheden niet gunstig zijn. 

Bij een partiële verkoop zijn volgende scenario’s het meest voor de hand liggend:

OMNICAP zet deze expertise eveneens in voor de regeling van een uitstap tussen vennoten.