Management Buy Out & Management Buy In

Een MBO of MBI kan een oplossing zijn voor de familiale opvolging waarbij de actieve aandeelhouders de niet-actieve aandeelhouders uitkopen of waarbij de familieleden het bedrijf verkopen aan het management, eventueel met de financiële steun van een private equity investeerder.
 

Indien de MBO of MBI gefinancierd wordt met financiële schulden is er sprake van een leveraged buy out of leveraged buy in of LBO en LBI.

OMNICAP kan eveneens adviseren bij MBO’s en MBI’s in een niet-familiale context.

Een MBO en MBI vereisen een specifieke aanpak o.w.v. de verschillende belangen van de betrokken partijen. Volgende partijen kunnen betrokken zijn:

Wij hebben ervaring met MBO’s en MBI’s in familiale en niet-familiale context, zowel aan de kant van koper, verkoper en/of management.