Aankoop van bedrijven

Wij adviseren kopers bij de aankoop van bedrijven. Wij begeleiden u als koper doorheen het ganse traject. Dit impliceert dat wij voor u de markt kunnen screenen op potentiële doelwitten die wij in een volgende fase voor u op een anonieme basis kunnen benaderen en polsen in hoeverre zij openstaan voor een mogelijke verkoop van hun bedrijf. Verder kunnen wij u assisteren bij de waardering, prijsnegotiatie en opmaak van contracten tot en met de afronding van de transactie.