Verkoopklaar maken van de onderneming

Teneinde het bedrijf in optimale omstandigheden te verkopen en aldus de verkoopprijs te maximaliseren, raden wij de aandeelhouders voorafgaand aan de verkoop aan om een exit review te laten uitvoeren. Hiervoor ontwikkelde OMNICAP de overnamescan. Hoewel in een aantal gevallen de beslissing tot verkoop en de effectieve start van het verkoopproces kort op elkaar aansluiten, is het nuttig om dit eventueel al 2 tot 3 jaar voor het verkoopproces te doen, zodat er voldoende tijd is om de voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Vooral voor familiale KMO’s is een exit review zeer nuttig omdat er vaak een verwevenheid is tussen het familiebedrijf en het privé patrimonium. De volledige ontwarring van deze verwevenheid vraagt meestal enige tijd.

Bij het verkoopklaar maken van de onderneming zullen volgende elementen onder de loep genomen worden en waar nodig bijgeschaafd worden: