Interne verhandelbaarheid van het aandeel

Naast de nood aan voldoende bescherming wenst een aandeelhouder uiteraard een bepaald rendement te bekomen op zijn participatie en is er op bepaalde momenten de wens tot het bekomen van een gedeeltelijke liquiditeit. Onze ervaring leert dat dit een vaak voorkomende vraag is die ontstaat wanneer het bedrijf naast de actieve aandeelhouders ook niet-actieve aandeelhouders heeft. Dit rendement kan verschaft worden door het uitstippelen en vastleggen van een dividendbeleid dat enerzijds rendement biedt aan de aandeelhouders maar anderzijds voldoende rekening houdt met de investeringsbehoeften van het bedrijf.

Om tegemoet te komen aan een liquiditeitsbehoefte van een aantal aandeelhouders kunnen ook een aantal exit mogelijkheden uitgewerkt worden in de vorm van periodieke inkoopprogramma’s of een interne markt, rekening houdend met de middelen die de vennootschap daarvoor ter beschikking heeft.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat aandeelhouders hun patrimonium kunnen diversifiëren of over voldoende middelen kunnen beschikken om eigen projecten te financieren. Omgekeerd kan dit zorgen voor een stabilisering en stroomlijning van het aandeelhouderschap van de vennootschap omdat gedemotiveerde aandeelhouders kunnen uitstappen.

De liquiditeitsprogramma’s kunnen volgende vorm aannemen: